• 26.3.2015 Vztahové problémy
  Přednáška  
  Charitní obchůdek Vlašim

 • ,
  16.4.2015 Bylinky pro zdraví
  Věříte moci bylinek?
  Charitní obchůdek Vlašim

 • ,
  17.4.2015 Výroční schůze FCH Vlašim
  Chcete se dozvědět, jak se nám vedlo v roce 2014, co je nového a kam směřujeme? Jste srdečně zváni.
  Besídka u kostela Sv. Jiljí Vlašim

 • ,
  22.4.2015 Výlet do Zruče nad Sázavou
  Zveme Vás na výlet do Zruče nad Sázavou.
  Vlašim Zruč nad Sázavou

 • ,
  23.4.2015 Patologická osobnost
  Přednáška PhDr. Lesové.
  Charitní obchůdek Vlašim

 • ,
  5.5.2015 Promítání 1. dílu filmu BAKHITA
  Promítání 1. dílu filmově zpracovaného příběhu uneseného súdánského děvčátka BAKHITY, které mělo být po celý život otrokyní.
  Charitní obchůdek Vlašim

 • ,
  7.5.2015 Promítání 2. dílu filmu BAKHITA
  Promítání 2. dílu filmově zpracovaného příběhu uneseného súdánského děvčátka BAKHITY, které mělo být po celý život otrokyní.
  Charitní obchůdek Vlašim

 • ,
  14.5.2015 Stáří jako povolání
  Přednáška, odborný seminář
  Charitní obchůdek Vlašim

 • ,
  21.5.2015 Májové setkání seniorů
  Zveme Vás na tradiční Setkání seniorů
  Kostel sv. Jiljí Vlašim

 • ,
  6.6.2015 - 7.6.2015 Popenec 2015
  Benefiční multikulturní festival více žánrů, konající se vždy první červnový víkend. Letošní 10. ročník se koná na novém místě a to na Hrádku u Vlašimi (obec Ctiboř, okres Benešov). Na co se můžete těšit? - čtěte dále :-)
  Hrádek U Vlašimi Ctiboř

 • ,
  11.6.2015 Sebepřijetí
  Přednáška PhDr. Lesové
  Charitní obchůdek Vlašim

 • ,
  2.12.2015 Dračky pod lampou
  První z podvečerů věnovaný drobné rukodělné práci a krásnému slovu.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,,
  10.12.2015 Přednáška PhDr. Lesové na téma Sv. František z Assisi
  Proč má papež jméno Sv. Františka. Jaký byl Sv. František ve své době. Souvislosti se současnou situací. Objasnění postojů Sv. Františka.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  16.12.2015 Zábavný podvečer s hrami, o hraní a hrách
  „Smysl hry není ve vítězství, ale ve hře samé“ - Jack London.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  23.12.2015 Vánoční posezení
  Zpívání koled a vánoční tradice.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  30.12.2015 Jaký byl ten letošní rok?
  Posezení s přípitkem, bilancováním a plánováním.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,,
  2.1.2016 - 10.1.2016 Tříkrálová sbírka 2016
  16. ročník největší sbírky v České republice. Tříkráloví koledníci budou obcházet se zapečetěnými pokladničkami domácnosti, šířit poselství radosti, štěstí, zdraví a Božího požehnání. 65% výtěžku sbírky se vrátí do Farní charity Vlašim.
  Vlašim a okolí

 • ,
  7.1.2016 Přednáška PhDr. Lesové na téma „Média a realita“
  Současný svět a naše vnímání. Vliv médií na lidské vnímání a chování. Možná nebezpečí. Akce klubu Farní charity Vlašim.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  13.1.2016 Vycházka do přírody s krmením zvířat
  Sraz u vlakového nádraží Vlašim ve 12:30. Odjezd autobusem do Bolinky ve 13:00, krmení zvířat v Oboře, popovídání s hajným p. Vaníčkem, cesta zpět do Vlašimi pěšky po cyklostezce nebo autobusem. Vhodné pro širokou veřejnost, včetně dětí. Akce Klubu Farní charity Vlašim.
  Farní charita Vlašim Vlašim

 • ,
  20.1.2016 Dračky pod lampou 2
  Druhý podvečer věnovaný drobné rukodělné práci a krásnému slovu. Akce Klubu Farní charity Vlašim
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,,
  20.1.2016 - 10.2.2016 Výstava „Tříkrálové pomáhání II“
  Výstava došlých výtvarných prací v rámci Výtvarné soutěže Tříkrálové pomáhání tentokrát na téma „Jak Vy pomáháte“.
  Farní charita Vlašim Vlašim

 • ,
  27.1.2016 „Škola základ života“ – mezigenerační diskuze o vzdělávání a školství
  Mezigenerační diskuze u příležitosti pololetí školního roku. Jaká je dnešní škola a jaká byla dříve? Učí se od sebe generace vzájemně? Prarodičák - nástroj komunikace školy s rodinou.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  4.2.2016 Přednáška PhDr. Ireny Lesové na téma „Děti a my – úskalí výchovy“
  Přednáška PhDr. Ireny Lesové na téma „Děti a my – úskalí výchovy“- Jak na dobré mezigenerační vztahy v rodině, Jak můžeme v rodině společně trávit volný čas, Vztah rodičů a prarodičů při výchově dítěte – konflikt nebo spolupráce?
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  13.2.2016 Benefiční koncert Děkujeme Vám! 2016
  Poděkování tříkrálovým dobrovolníkům. Benefiční koncert na podporu Diakonie ČCE, Vlašim. Bohatý program: hudební vystoupení známých i méně známých interpretů, vyhlášení a předání cen vítězům výtvarné soutěže „Tříkrálové pomáhání II“ na téma „Jak Vy pomáháte“, zážitkový doprovodný program pro děti a další.
  Kulturní dům Blaník Vlašim

 • ,
  4.3.2016 Beseda s dobrovolnicí, která pomáhala v uprchlickém táboře
  Beseda s dobrovolnicí, která pomáhala v uprchlickém táboře – povídání doplněné o promítání fotek.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  10.3.2016 Přednáška Nemocní mezi námi
  Přednáška PhDr. Ireny Lesové na téma Nemocní mezi námi. O soužití s duševně i fyzicky nemocnými. O zásadách komunikace, jednání a chování v kontaktu s nemocným člověkem.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  14.4.2016 Důvěra a vztah k životu
  Přednáška PhDr. Ireny Lesové na téma „Důvěra a vztah k životu“. Jak se odráží naše hodnotová orientace ve společenských vztazích. Jsme důvěřiví? Jaká je bezpečná míra důvěry? A jsme důvěryhodní? Co je vlastně důvěryhodnost? Přijďte se s námi zamyslit nad těmito a podobnými otázkami.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  12.5.2016 Rizika nadměrné výkonnosti ve vztahu k osobnímu životu
  Srdečně zveme na přednášku PhDr. Ireny Lesové na téma Rizika nadměrné výkonnosti ve vztahu k osobnímu životu.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  9.6.2016 Slavení - svátky
  Přijďte si poslechnout přednášku PhDr. Ireny Lesové na téma Slavení - svátky. Proč a kdy slavíme. Potřeba oslav, co znamená slavnost v životě člověka.
  Klubovna Husův dům Vlašim

 • ,
  11.6.2016 - 12.6.2016 Routa 2016
  Multižánrový festival pro děti a rodiče. 10 ročníků vícežánrového festivalu Popenec dělalo dosud radost nám i Vám. Loni jsme přesadili Popenec z parku zámku Odlochovice do malebného prostředí mariánského poutního místa Hrádek u Vlašimi. Letos Popenec odkvetl, ale vyrostla nám ROUTA. Publikum se nám přirozeně omladilo a rozšířilo, vyzrálí a zkušení nám nadále zachovávají svou přízeň. Co více si přát? Ať se nám to letos zase společně podaří! Těšíme se na Vás! Na co se můžete těšit Vy?...
  Hrádek u Vlašimi Ctiboř

 • ,
  27.4.2017 Příhoda vzpomíná, hraje a promítá.
  Srdečně Vás zveme na kulturní zábavný pořad "Příhoda vzpomíná, hraje a promítá". Těšit se můžete na vypravování, harmoniku, písničky, recese, soutěže, promítání a mnohé další. 
  Besídka u kostela Sv. Jiljí Vlašim

 • ,
  20.9.2017 - 27.9.2017 Výstava "Starej se" ve Vlašimi
  Místo: prostranství mezi farou a kostelem sv. Jiljí ve Vlašimi Termín: 20. 9. 2017 — 27. 9. 2017
  Farní charita Vlašim Vlašim

 • ,
  21.9.2017 Děkovná mše svatá k oslavě 25. výročí založení Farní charity Vlašim
  Místo: Kostel Sv. Jiljí Termín: 21. 9. 2017, 11:00 — 21. 9. 2017, 12:00
  Farní charita Vlašim Vlašim

 • ,
  21.9.2017 Oslava výročí 25 let Farní charity Vlašim
  Místo: Kostel Sv. Jiljí a Besídka u kostela Termín: 21. 9. 2017, 11:00 — 21. 9. 2017, 20:00
  Farní charita Vlašim Vlašim

 • ,
  12.10.2017 Přednáška Phdr. Lesové - Samota a osamění
  Místo: Besídka u kostela sv. Jiljí Termín: 12. 10. 2017, 15:30 — 12. 10. 2017, 16:30
  Farní charita Vlašim Vlašim

 • ,
  9.11.2017 Přednáška Phdr. Lesové - Svět včera a dnes v zrcadle
    Místo: Besídka u kostela sv. Jiljí Termín: 9. 11. 2017, 15:30 — 9. 11. 2017, 16:30
  Farní charita Vlašim Vlašim

 • ,
  11.11.2017 5. ročník Národní potravinové sbírky
  Místo: FCH Vlašim v: Billa Vlašim, Tesco Vlašim a Tesco Zruč nad Sázavou Termín: 11. 11. 2017, 08:00 — 11. 11. 2017, 20:00
  Farní charita Vlašim Vlašim

 • ,
  14.12.2017 Přednáška Phdr. Lesové - Význam tajemství v životě lidí
    Místo: Besídka u kostela sv. Jiljí Termín: 14. 12. 2017, 15:30 — 14. 12. 2017, 16:30
  Farní charita Vlašim Vlašim

 • ,
  24.1.2019 Hudební posezení s Karlem Vepřkem
  Vlašim má bohatou historii i současnost, vzdělávání, kulturu a sport. Další nabídkou, se kterou přichází Farní charita Vlašim, je Folkový klub. Svá vystoupení zde budou mít písničkáři a písničkářky. Bude se jednat o pravidelné koncerty, které se budou konat každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od ledna do května.  Začátky byly stanoveny na 19 hodin. Věříme, že si klub nalezne své posluchače a příznivce. Potom by koncerty pokračovaly i v podzimním období. ...
  Klubovna Farní charity Vlašim Vlašim

 • ,
  12.2.2019 - 21.2.2019 Výtvarná výstava Tříkrálové pomáhání 2019
  Přijďte se podívat "naživo“ na výstavu výtvarných děl zaslaných do 5. ročníku Výtvarné soutěže "Tříkrálové pomáhání" - tentokrát na téma: „Jak se bude pomáhat v komunitním centru.“ Výstava je volně přístupná na schodišti Kulturního domu Blaník.
  Kulturní dům Blaník Vlašim

 • ,
  16.2.2019 Benefiční koncert "Děkujeme Vám" 2019
  Koncert pořádáme jako poděkování dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky. Nejprve budou předány ceny vítězům výtvarné soutěže "Tříkrálové pomáhání 2019" a těm, kteří tipovali výsledek Tříkrálové sbírky 2019 v našem regionu. Během koncertu bude probíhat také bohatý doprovodný program: Aktivity pro děti na téma Jak se staví sen, výstava výtvarných děl zaslaných do soutěže "Tříkrálové pomáhání 2018", Misijní jarmark®, občerstvení a mnohé další. ...
  Kulturní dům Blaník Vlašim

 • ,,
  28.2.2019 Hudební posezení s Michalem Bystrovem
  Vlašim má bohatou historii i současnost, vzdělávání, kulturu a sport. Další nabídkou, se kterou přichází Farní charita Vlašim, je Folkový klub. Svá vystoupení zde budou mít písničkáři a písničkářky. Jedná se o pravidelné koncerty, které se konají každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od ledna do května.  Začátky byly stanoveny na 19 hodin. Věříme, že si klub nalezne své posluchače a příznivce. Potom by koncerty pokračovaly i v podzimním období. A na...
  Klubovna Farní charity Vlašim Vlašim

 • ,,
  28.3.2019 Hudební posezení s Petrem Linhartem
  Vlašim má bohatou historii i současnost, vzdělávání, kulturu a sport. Další nabídkou, se kterou přichází Farní charita Vlašim, je Folkový klub. Svá vystoupení zde budou mít písničkáři a písničkářky. Jedná se o pravidelné koncerty, které se konají každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od ledna do května.  Začátky byly stanoveny na 19 hodin. Věříme, že si klub nalezne své posluchače a příznivce. Potom by koncerty pokračovaly i v podzimním období. A na...
  Klubovna Farní charity Vlašim Vlašim

 • ,,
  19.4.2019 Hudební posezení s legendou českého folku - Petrem Lutkou
  Vlašim má bohatou historii i současnost, vzdělávání, kulturu a sport. Další nabídkou, se kterou přichází Farní charita Vlašim, je Folkový klub. Svá vystoupení zde budou mít písničkáři a písničkářky. Jedná se o pravidelné koncerty, které se konají každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od ledna do května.  Začátky byly stanoveny na 19 hodin. Věříme, že si klub nalezne své posluchače a příznivce. Potom by koncerty pokračovaly i v podzimním období. A na...
  Klubovna Farní charity Vlašim Vlašim

 • ,,
  23.5.2019 Hudební posezení s Honzou Řepkou, moderátor a organizátor cyklu Openmic
  Vlašim má bohatou historii i současnost, vzdělávání, kulturu a sport. Další nabídkou, se kterou přichází Farní charita Vlašim, je Folkový klub. Svá vystoupení zde budou mít písničkáři a písničkářky. Jedná se o pravidelné koncerty, které se konají každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od ledna do května.  Začátky byly stanoveny na 19 hodin. Věříme, že si klub nalezne své posluchače a příznivce. Potom by koncerty pokračovaly i v podzimním období. A na...
  Klubovna Farní charity Vlašim Vlašim