Top07
Top06
Top05
Top04
Top03
Top02
Top01

Ekologická olympiádaZobrazit a tisknout plakát

,
Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP
Pláteníkova 264
Vlašim
25801

Český svaz ochránců přírody Vlašim zve studenty středních škol na 22. ročník středočeského kola Ekologické olympiády, která se uskuteční ve Vlašimi ve dnech 23. – 24. 9. 2016.

Tématem 22. ročníku Ekologické olympiády ve školním roce 2016/17 jsou Biokoridory a bariéry.

Ekologická olympiáda má v České republice dlouholetou tradici a je organizována s podporou MŠMT ČR (soutěž typu B). Jejím cílem je motivovat studenty k hlubšímu zájmu o ekologii a praktickou ochranu přírody.

Olympiády se účastní tříčlenná soutěžní družstva studentů středních škol. V teoretické části družstva prokazují své znalosti v ekologii a ochraně přírody (např. ekologické pojmy, stav životního prostředí v Čechách a ve světě, globální ekologické problémy, právní normy na ochranu přírody, poznávání rostlin, zvířat, hornin, minerálů, hub apod.), praktická část probíhá přímo v terénu a studenti v ní prokazují své ochranářské zkušenosti, dovednosti (např. systémové myšlení, schopnost spolupráce a rozhodování, tvořivost a další). Vítězové postupují do národního finále.

Všem účastníkům bude uhrazeno jízdné z místa bydliště (viz informační list níže). Účastnický poplatek pro celé družstvo včetně pedagogického doprovodu je 1200 Kč. Podrobnější propozice soutěže s přihláškou jsou k dispozici níže ke stažení nebo na www.ekolympiada.cz. Upřesňující informace budou sděleny přihlášeným na začátku září 2016.
Tématem 22. ročníku Ekologické olympiády jsou Biokoridory a bariéry.

V případě, že jste se rozhodli vyslat soutěžící z Vaší školy, zašlete nám co nejdříve úplně a čitelně vyplněnou přihlášku potvrzenou statutárním zástupcem školy, nejpozději však do 9. 9. 2016.

 

Za organizátory se na setkání s Vámi a Vašimi studenty těší
Jiří Pavelka, koordinátor středočeského kola EO

 

Ekologická olympiáda je soutěž určená studentům středních škol. Jejím hlavním cílem je motivovat studenty k hlubšímu zájmu o poznávání a ochranu přírody a vše, co s ní souvisí, a podnítit jejich ekologické myšlení a jednání. Probíhá po celé republice v několika regionálních kolech, které je završeno kolem národním.

Regionální kolo soutěže pro Středočeský kraj koordinuje Okresní sdružení ČSOP Benešov ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim. Středočeské kolo probíhá vždy některý pátek a sobotu v druhé polovině září. Soutěž se skládá z teoretické části (test, poznávání rostlin, živočichů, minerálů, hornin a hub) a ze dvou praktických částí, které obvykle probíhají přímo v terénu. V posledních letech bývá zvoleno nějaké ústřední téma (např. les, voda, nepůvodní druhy organismů v naší přírodě, ochrana zvířat, atd.). Vítězné družstvo postupuje do národního kola, které probíhá na jaře následujícího kalendářního roku.


Více informací získáte na emailové adrese jiri.pavelka@csop.cz

Pro pedagogický doprovod studentů je během olympiády připraven seminář, kde mohou získávat nové poznatky a dovednosti.

DSCN3482.JPG DSCN3642.JPG
Cena: 1200 Kč (Účastnický poplatek pro celé družstvo.)

Pořadatel

Termíny konání

 
Datum konáníHodina začátkuPoznámka
23.9. - 24.9.   8.00   Předpokládaný konec ve 14.00 hodin.

Je možné přijet a ubytovat se již 22. 9. 2016.

vytvořilo Anawe