Top07
Top06
Top05
Top04
Top03
Top02
Top01

Výstava "Dráteník na vsi"Zobrazit a tisknout plakát

,
Místo konání: Spolkový dům Karla Pollaka (špýchar)
Olbramovice
Olbramovice
259 01

Obec Olbramovice ve spolupráci se členy Cechu českomoravských uměleckých dráteníků Vás srdečně zve do Spolkového domu Karla Pollaka ve špýcharu na velkou tematickou výstavu o drátenictví. Představí historii kdysi výhradně mužského řemesla a především jeho dnešní podobu. Historie drátu sahá až do pravěku, kdy se používal k výrobě šperků, spon, záušnic, zdobily se jím zbraně a heftovala rozbitá keramika, ve středověku chránila rytíře drátěná košile. Přijďte si připomenout dobu, kdy věci měly svou cenu a vy-platilo se je opravit, dozvíte se, proč se drátovalo i nové nádobí. Rozbité nádobí chodili spravovat slovenští dráteníci, jejichž prodej-ním artiklem byly také pasti na myši a drobné nádobí.

 


 

Seznámíte se s tradičními technikami i s oblastmi, odkud staré řemeslo pochází a kam všude se rozšířilo. Dozvíte se, že dráteníci neputovali jen ode vsi ke vsi, ale že od 19.století zakládali dílny ve městech a prodávali své vý-robky podle katalogů. K vidění budou historické výrobky nejen z černého drátu od anonymních tvůrců, ale i práce známého autora. Vázu z mosazného drátu zhotovil oso-bitou filigránskou technikou zvanou haklování dráteník ověnčený mezinárodními cenami, Josef Holánik z Dlhého Pole nedaleko Žiliny, před více než 100 lety.

Výstava ukáže tvorbu dvanácti českých a šesti slovenských autorů, kteří používají jak tradiční drátenické techniky, tak vlastní autorské postupy. Zatímco dřív se drátovalo prasklé hliněné nádobí a vyráběly potřeby pro kuchyni, domácnost a hospodářství, dnes se drátuje pro radost, z úcty k doved-nosti předků a touhy uchovat tradici. Dnešní dráteníci se řemeslo učili na lidové konzervatoři, od slo-venských kolegů, na kurzech Petra Musila a dalších mistrů cechu, mnozí jsou samouci. Drátují nejen hrnce a vajíčka, ale dokážou z drátu vyrobit téměř cokoliv. Na výstavě můžete spatřit drátěné koně či ptáky, hady a žáby, kohouty, slepice a kočky, ale i dopravní prostředky – kolo, motorku, automobil, ale i trakař nebo žebřiňák. Některé věci jsou vyrobeny na zakázku, lokomotivu od Miroslava Chaloupky proto můžete spatřit jen při vernisáži, pak poputuje k novému majiteli. Uvidíte nejen množství praktických předmětů do domácnosti vyrobených podle historických vzorů – mísy, košíky, věšáky, podložky pod hrnce, pasti na myši, ale také sochy či obrazy z drátu - stromy, květiny, krajinu a dokonce domy. Holčičky ocení nábytek pro panenky od Jaroslava Frka či koně Ladislava Šlechty, kluci auta, trakaře či větrný mlýn od Ladislava Lokajíčka, muži bez rozdílu věku ocení motorky Kejvačku a Péráka. Ženy se mohou shlížet v zrcadle Moniky Sochůrkové, všechny pobaví drátenický komiks.

Svou tvorbu představí Jitka Dvořáková z Prahy, Miroslav Chaloupka z Neratova, Ladi-slav Lokajíček z Plesné u Chebu, Jaroslav Pahorecký z Volar, Josef a Věra Pichovi z Mi-levska, Hana Řepková a Monika Sochůrková z Prahy, Krasava Šerkopová z Rudoltic u Lan-škrouna a Ladislav Šlechta z Harachova, autor vozu s koňmi na plakátu. Výstavu doplní díla zakládajících členů cechu Jaroslava a Dany Frkových a slovenských dráteníků Rozálie, Mateje a Štefana Ďurčatových, Eriky Majerské a Olgy Obertové. Jejich práce jsou zastoupeny v drátenických sbírkách Považského muzea v Žilině a v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Slovenští dráteníci přivezou i malou ukázku z nejús-pěšnější výstavy považského muzea v Žilině Kohútik jarabý, která pro velký zájem putovala po Slovensku a okolních zemích tři roky.

V neděli 22. května 2016 ve 13 hodin bude výstava zahájena za účasti většiny vystavujících dráteníků. Na vernisáži vystoupí žáci z olbramovické základní školy. Následovat bude slovo o historii a ukázka drátenického řemesla v praxi. Dráteníci vám vysvětlí způsob práce a nechají i něco vyzkoušet. K prodeji s sebou budou mít některé své výrobky, další si u nich můžete objednat.

Výstava bude přístupná až do 25. srpna 2016. Bude otevřená vždy ve středu 15 – 18 hodin a v sobotu 13 - 16hodin, mimo tuto dobu na vyžádání na telefonu 733 324 811 u paní Zoulové.

Dílny pro děti, kurzy pro dospělé a komentované prohlídky pro školy či skupiny bude možné objednat na mailu jitkatomaskova@seznam.cz nebo hanka.repkova@email.cz. V letních měsících budou o některých nedělích na výstavě k vidění ukázky řemeslné výroby a možnost si řemeslo vyzkoušet.

Aktuální informace k výstavě najdete na facebookových stránkách Drátování JD.
Výstavu pro Spolkový dům Karla Pollaka v Olbramovicích připravila Hana Řepková z Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků.

 

dráteník.jpg Bez názvu6.jpg Bez názvu666.jpg

Pořadatel

Obec Olbramovice

Termíny konání

 
Datum konáníHodina začátkuPoznámka
22.5. - 25.8.   13:00   Bude otevřená vždy ve středu 15 – 18 hodin a v sobotu 13 - 16hodin, mimo tuto dobu na vyžádání na telefonu 733 324 811 u paní Zoulové

Bude otevřená vždy ve středu 15 – 18 hodin a v sobotu 13 - 16hodin, mimo tuto dobu na vyžádání na telefonu 733 324 811 u paní Zoulové

vytvořilo Anawe