Top07
Top06
Top05
Top04
Top03
Top02
Top01

Šetřím, šetříš, šetříme? Aneb vody je málo.Zobrazit a tisknout plakát

,
Místo konání: ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
Vlašim
25801

Středočeský kraj ve spolupráci s krajskými ekocentry vyhlašuje soutěž na téma Šetřím, šetříš, šetříme? Aneb vody je málo.

 

Soutěž je určena žákům 2. stupně ZŠ a středních škol.

 

Navrhněte se spolužáky projekt na jedno z témat:

 • úspora pitné vody
 • využití šedé vody
 • využití dešťové vody
 • zadržení vody v krajině

Každý projekt bude oceněn věcnými dary.

Dvanáct nejlepších projektů obdrží finanční podporu pro realizaci projektu a výlet do ekocentra.

 

Základní propozice:
Věkové kategorie:
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií z hlediska věku. První kategorie je určena pro žáky 2.stupně základních škol a odpovídajícím třídám víceletého gymnázia. Do druhé kategorie se mohou hlásit studenti ze středních škol všech typů.

 • 1. kategorie- 2. stupeň základních škol
 • 2. kategorie- střední školy

 

Počet účastníků:

 • Za každou školu může soutěžit více skupin. Velikost skupiny je omezená na maximální počet
 • 10 žáků či studentů a 1 pedagogického pracovníka.

 

Průběh soutěže:

 • Soutěžící budou své projekty zasílat do tzv. oblastního kola, které bude realizovat každé
 • krajské centrum samo v rámci své regionální působnosti. Každé KSEV vyhodnotí dva nejlepší
 • programy z každé oblasti, které mu byly zaslány. Tyto projekty postoupí do tzv. krajského
 • kola. V krajském kole porota na základě hlasování a vyhodnocení představených projektů,
 • vybere dva vítěze z každé oblasti (celkem tedy 6 vítězů v každé věkové kategorii), kteří
 • dostanou finanční prostředky na zrealizování projektu. Zrealizované projekty pak představí
 • soutěžící na Středočeském kraji, kde porota vybere celkového vítěze. Ten získá speciální
 • odměnu.

 

Termíny konání:

 • Začátek soutěže: 1. ledna 2018
 • Zaslání projektů: do 29.března 2018
 • Konání oblastních kol: duben 2018
 • Konání krajského kola: 12.dubna 2018
 • Termíny realizace projektů: do 15. června 2018
 • Prezentace projektů na KÚ: v druhé polovině června 2018
 • Zaslání fotodokumentace a vyúčtování akce: 30. září 2018

 

Pravidla soutěže:
1. Téma soutěže
Soutěž se zaměřuje na odpovědné hospodaření s vodou. Projekty by se měly zabývat následujícími oblastmi:
A-úspora pitné vody a využití šedé vody (tj. vody, která odtéká ze sprch, umyvadel
či dřezů a po upravení se dá použít např. na splachování, zalévání a podobně)
B- projekt na zadržování vody (př. na školním pozemku či v lokalitě blízko školy)
C- využití dešťové vody
Hlavním cílem projektů je navrhnout taková opatření, která povedou k co největší úspoře a využití vody. Navrhovaná řešení se musí nechat také zrealizovat.

2. Účastníci soutěže
Do soutěže se mohou přihlásit žáci základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií a studenti všech typů středních škol. Týmy mohou být složené maximálně z 10 žáků a 1 pedagogického dozoru.


3. Pořadatel soutěže
Soutěž organizuje Ochrana fauny ČR o.p.s. pod záštitou Středočeského kraje. Odbor životního prostředí Středočeského kraje také finančně podporuje tuto soutěž.


4. Přihlášení do soutěže
Úkolem soutěžních týmů je zpracovat projekt na jednu z oblastí soutěže (šetření a úspora pitné vody, zadržování vody, zadržení a využití dešťové vody). Při zpracování projektů je možné konzultovat řešení s pedagogy ze školy nebo jinými odborníky z oboru (dle vlastního výběru a uvážení). Přihláškou do soutěže se rozumí odevzdání vypracovaného projektu elektronickou poštou nebo Českou poštou a to na adresu krajského centra environmentální výchovy, pod které územně spadá vaše škola nebo jiné školské zařízení- družiny, kroužky, dětské skupiny a podobně (viz. seznam škol a jejich přidělené KSEV). Projekty je nutné zaslat do 28. 2. 2018 včetně. Nerozhoduje datum poslání, ale datum doručení.


5. Soutěžní projekt
Projekt včetně všech příloh vypracujte v českém jazyce. Po doručení projektu budete kontaktováni KSEV o doručení projektu a splnění všech daných podmínek na e-mail, který bude uveden na přihlášce. V případě nedodržení všech náležitostí budete vyzvání o jeho opravení, na které je vyhrazeno 5 pracovních dní.
Projekty budou psány dle vzoru, který je ke stažení na webových stránkách jednotlivých KSEV a EVVO Středočeského kraje, pod které územně spadá přihlašovaná škola či školská organizace. Maximální délka projektu je 5 stran vyjma příloh. Ty mohou mít maximálně 3 strany.


6. Výběr projektů porotou
V oblastním kole budou projekty hodnoceny odbornou porotou složené ze zástupců ekocentra a jednoho nestranného pozorovatele. O postupu do dalšího kola budou účastníci informováni prostřednictvím mailu. Každé KSEV vybere z došlých projektů dva nejlépe hodnocené projekty z každé kategorie, které dále postoupí do krajského kola. Vyhodnocení oblastního kola proběhne do 22. 3. 2018. V krajském kole bude o nejlepších 12 (v každé věkové kategorii 6 projektů) projektech rozhodovat odborná porota složená ze zástupců KSEV(každý KSEV bude mít 1 až 2 zástupce) a pracovníků odboru životního prostředí Středočeského kraje. Vítězných 12 projektů dostane finanční příspěvek od Středočeského kraje na zrealizování svých navržených projektů. Ty musí být zrealizovány do 15. června 2018. Po zrealizování projektů je nutné zaslat na oblastní KSEV fotodokumentaci a vyúčtování celého projektu a to do 30. září 2018.
Struktura vyúčtování bude dostupná na webových stránkách všech KSEV a EVVO Středočeského kraje.
V případě přihlášení málo projektů do jedné z kategorií si pořadatel vyhrazuje právo převést finanční prostředky do další kategorie s největším počtem doručených projektů.


7. Finanční limit navrhovaných projektů:
Na jeden projekt je vyčleněna maximální částka 10 000 Kč.


8. Hlavní kritéria výběru projektů
Hodnoceny budou následující kritéria:
- realistické zhodnocení rizik a nevýhod projektů - 0-5 bodů
- kvalita a přehlednost zpracování projektu - 0-5 bodů
- vlastní přínos projektu - 0-5 bodů
- inovativnost projektu- 0-5 bodů
- teoretické zpracování informací- 0-5 bodů
- vědomostní znalosti o vodě- 0-5 bodů
- finanční rozvaha- 0-5 bodů
- celkové pojetí projektu- 0 -10 bodů
- formální náležitosti (správné vyplnění formulářů)- 0- 5 bodů


9. Ceny pro vítěze
Každý přihlášený projekt obdrží balíček od Ochrany fauny ČR s pomůckami na
environmentální výchovu a upomínkové předměty. Nejlepších 12 projektů bude odměněno
finančním příspěvkem na zrealizování jimi navrženého projektu. Zároveň také dostanou na
výběr možnost exkurze do krajských ekocenter a absolvování výukového programu
s environmentální tématikou dle nabídky vybraného ekocentra.


Rozvíjené kompetence:
- odpovědné chování k šetření vodou
- rozvoj environmentálního smýšlení
- rozvoj finanční gramotnosti (v případě, že projekt bude zahrnovat i výpočet možného
ušetření financí)
- kooperace v týmu


Kam posílat projekty:
Své projekty posílejte do KSEV dle ORP, do kterého spadá Vaše škola:
Ochrana fauny ČR- ORP Dobříš, Sedlčany, Votice, Benešov
Ekocentrum Orlov- ORP Beroun, Hořovice, Příbram, Černošice
NSEV Kladno-Čabárna- Rakovník, Mělník, Kladno, Slaný, Kralupy, Neratovice
Ekocentrum Huslík- Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Brandýs nad Labem
ČSOP Vlašim- Vlašim, Kutná Hora, Čáslav, Kolín, Říčany, Český Brod

 

 

plakát-web.jpg

Pořadatel

Termíny konání

 
Datum konáníPoznámka
15.1. - 29.3.
vytvořilo Anawe